Zápis do naší mateřské školy se bude konat ve čtvrtek 11.května 2017 od 8:00 – 14:00 hodin.

U zápisu předloží zákonní zástupci dítěte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Během zápisu budete mít možnost prohlédnout si prostory mateřské školy. Těšíme se na vás.