2nd Kvě 2021

PROVOZ MŠ

OD 26.4.2021

  • provoz školy je pro všechny děti
  • děti se netestují, nenosí roušku
  • při příchodu do budovy musí mít všichni kromě dětí respirátor
  •  při příchodu  použijí všechny osoby dezinfekci
  • ráno přicházejí děti zdravé bez známek respiračního onemocnění /rýma, kašel, dušnost, teplota, apod./
  • dítě přivádí pouze 1 osoba, která se v budově i před budovou školy zdržuje jen na dobu nezbytně nutnou
  • akce pro děti jsou omezené vzhledem k vládním nařízením a opatřením ve znění pozdějších předpisů
  • pokud nějaké akce konáme pro všechny třídy, jsou pouze interní bez veřejnosti
  • předškoláci budou mít místo výletu finanční kompenzaci ve formě poukazů nebo dárků, jako v loňském roce