Co vašim dětem nabízíme?

 • Pěkné, útulné prostředí podobné domácímu prostředí.
 • Profesionální a mateřský přístup všech zaměstnanců k dětem.
 • Moderní materiální vybavení pro harmonický a všestranný rozvoj dítěte.
 • Adaptační program pro nové děti.
 • Individuální programy pro děti s odkladem školní docházky.
 • Individuální přístup pro děti se specifickými potřebami.
 • Logopedická prevence, která je součástí denního programu.
 • Hravá angličtina denně během spontánních činností.
 • Možné konzultace o vývoji dítěte s pedagogem.
 • Plavecký kurz pro předškoláky.
 • Zdarma každoročně oční prevence v mateřské škole.
 • Profesionální příprava dítěte na vstup do základní školy.
 • Mnoho zábavných akcí pro děti s rodiči během školního roku.
 • Školu v přírodě v krásném prostředí objektu Libá u Chebu.
 • Zapojení do projektu České obce sokolské: „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
?>