Jak to u nás vypadá? Krásně!

   Samozřejmě tím nemyslím, jak to vypadá u nás doma, ale v naší mateřské škole, kde se ze všech sil snažíme vytvořit pro děti takové prostředí, aby se co nejvíce podobalo tomu domácímu.

   Škola zahájila provoz v roce 1962 a od roku 2003 je v právní subjektivitě. Škola hospodaří sama se svěřenými prostředky, které jsou škole přiznávány ročně, a to formou příspěvků z MŠMT a od zřizovatele, tzn. od Města Habartova.

   Kdo mateřskou školu zná z předchozích let a nyní se do ní vrací se svými potomky, je velice mile překvapen, jakými změnami interiér školy prochází. Z toho vyplývá, že dotace od našeho zřizovatele nejsou malé, skoro pravidelně se každým rokem investuje do oprav většího charakteru. Za uplynulých deset let se vyměnila všechna okna, dveře vnější i vnitřní, došlo k rekonstrukci tří umýváren a toalet pro děti, obnovily se podlahové krytiny, dlažby, PVC, opravily se přístupové cesty na školní zahradě, postupně se dokončila oprava oplocení pozemku, byla provedena nová hydroizolace budovy, rekonstrukce elektroinstalace a oprava střechy. Ani vybavení školy nebylo zadarmo. Obnovili jsme zařízení ve třídách pro děti, šatnové dětské skříňky, ve sborovně, ředitelně, v  místnostech pro provozní zaměstnance, apod… Ani kuchyň nezůstala ležet ladem a došlo v ní k modernizaci zakoupením nerezového vybavení a k celkové rekonstrukci. Snažíme se nezapomínat i na velkou školní zahradu, kterou zkrášlujeme postupně, protože hrací prvky pro děti jsou velmi nákladné. Děkujeme firmě ept connector, s.r.o., která nám zakoupila na školní zahradu několik hracích prvků.

   Z výše uvedeného soudím, že náš zřizovatel se snaží o to, aby mateřská škola splňovala úroveň odpovídající dnešní době, aby děti i rodiče byli spokojeni s prostředím, ve kterém jejich dítě tráví nemálo času a v neposlední řadě i s výchovou a vzděláním, které naše mateřská škola poskytuje. Jestli se chcete o všem na vlastní oči přesvědčit, zveme vás na Dny otevřených dveří, které se každoročně konají před Vánoci a na jaře.

   Závěrem chci poděkovat zřizovateli školy a mým zaměstnancům za péči o mateřskou školu a za spolupráci.

Jana Martínková, ředitelka

?>