Stanovení školného pro školní rok 2022/23

Pro školní rok 2022/23 stanovuji základní částku za školné ve výši 500,- Kč měsíčně.

Výjimku tvoří platba školného v letních měsících – červenec, srpen, kdy se školné hradí poměrnou částkou pouze za dny, kdy je vaše dítě přítomno v mateřské škole.

Děkuji

                                                                                                                Jana Martínková

                                                                                                                      ředitelka         

?>