Stanovení školného pro školní rok 2023/24

Pro školní rok 2023/24 stanovuji základní částku za školné ve výši 600,- Kč měsíčně.

Výjimku tvoří platba školného v letních měsících – červenec, srpen, kdy se školné hradí poměrnou částkou pouze za dny, kdy je vaše dítě přítomno v mateřské škole.

Děkuji

                                                                                                                Jana Martínková

                                                                                                                      ředitelka         

?>